Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO

Unió de Radioafeccionats d’Osona, EA3URO és una associació de radioaficionats fundada el mes de novembre de 1997 per tres radioaficionats d’Osona. EB3GKE, EA3FHP i Ramon Tirado Tirado són el president, el tresorer i el secretari respectivament.